Geschreven door Coen Donders en Leon de Ridder.

TimeXtender en Axians hebben hun krachten gebundeld en het resultaat van deze samenwerking mag er zijn. De nieuwe tool Discovery Hub® is een softwareplatform dat bedrijven helpt om hun data-omgeving te professionaliseren zonder dat ze hierbij afhankelijk zijn van leveranciers. “Iedereen die een beetje affiniteit met data heeft, kan deze tool gebruiken en heeft er geen uitgebreide programmeer- en SQL-kennis voor nodig”, aldus Coen Donders, Business Intelligence consultant bij Axians. 

TimeXtender heeft de unieke visie om de toegang tot informatie voor organisaties te vereenvoudigen. Daarvoor hebben zij het softwareplatform Discovery Hub® ontwikkeld. Dit platform blijft zich ontwikkelen en zorgt ervoor dat aan de visie kan worden voldaan met behulp van onder andere de nieuwste Cloud technologieën. 

Bedrijven die toe zijn aan het professionaliseren van hun data-omgeving hebben veel voordeel van de Discovery Hub®. Wanneer de complexiteit toeneemt, komt er vaak een datawarehouse-omgeving om de hoek kijken om het robuuster neer te zetten. Zo’n datawarehouse wil je goed inrichten, je wilt zelf je business rules definiëren én zelf je data kunnen koppelen. Discovery Hub maakt dit mogelijk. “Het doel is dat bedrijven het zelf oppakken” zegt Leon de RidderCliënt Manager bij Axians. 

Data inclusief context uitlezen
In de Discovery Hub®-tool leg je gemakkelijk historische data vast vanuit bronsystemen. De bronsystemen kunnen erg uiteenlopend zijn. Denk aan SAP, Exact en alle andere online software, gewone software of maatwerk-oplossingenDe connectoren maken het leven een stuk gemakkelijker”, legt Coen Donders uit. “Ze lezen niet alleen de data uit, maar ook de metadata. Hierdoor komt ook de context van de data in de tool terecht, zoals relaties tussen tabellen die al in het bronsysteem zijn vastgelegd. Een nieuw script hiervoor schrijven is dus niet nodig. Dit bespaart enorm veel tijd.” 

Brondata ophalen
Leon de Ridder legt de werking van de Discovery Hub®-tool uit: “Data ophalen wordt incrementeel gedaan. Dit betekent dat enkel nieuwe, gewijzigde en verwijderde records worden opgehaald, de rest blijft behouden maar dus niet opnieuw ingeladen. Deze nieuw-opgehaalde data komt terecht in de zogenaamde Operational Data Exchange wat je kunt zien als een landing zone.  

Historie aan data koppelen
Aan de data worden vervolgens bronnen gekoppeld, zodat de historie bekend wordt. Coen legt uit: “Zo weten we van elke tabel wanneer de data is gewijzigd, verwijderd en sinds wanneer het nieuw is. Maar ook wanneer een verwijderd record weer terugkomt. Axians kiest ervoor om de historie al vroeg in het traject te koppelen aan de data. Hierdoor kun je namelijk het langste terug in de tijd en ben je flexibel in de rest van het proces.” 

Data verrijken
Als de historie aan de data is gekoppeld, verhuizen de data van de landing zone naar het Modern Data Warehouse. “Hier worden de data bewerkt, schoongemaakt en gekoppeld zodat er nieuwe tabellen aan onttrokken kunnen worden. De velden worden hier dus verrijkt met de nieuwe verworven data”, aldus Coen. 

Iedereen aan de slag met data
De laatste stap is betekenis geven aan de data. Dit gebeurt in de semantische laag. Hier worden data in tabellen klaargezet per afdeling. Denk aan sales, marketing, finance enzovoorts. “Als sales bijvoorbeeld een overzicht wil van ‘omzet x land x medewerker’ dan shop je deze onderdelen hier bij elkaar”, licht Leon toe. “IT sleept ze simpelweg van het Modern Data Warehouse naar de semantische laag. Vroeger had je hier programmeurs en een aantal dagen geduld voor nodig om het te scripten. Nu kan IT het klaarzetten in enkele seconden.” 

De Discovery Hub-tool biedt eindeloos veel mogelijkheden met data voor iedere afdeling binnen een bedrijf. IT speelt een grote rol bij de inrichting en het gebruik van deze tool, maar kan niet zonder de input van de verschillende afdelingen binnen de organisatie. Business rules kunnen niet worden opgesteld zonder dat duidelijk is welke bronnen er beschikbaar zijn, welke prioriteiten er leven en wat de eisen en benodigdheden zijn. Starten met de Discovery Hub-Tool moet dus organisatiebreed worden gedragen. Meer weten hierover? 

Volg een workshop TimeXtender! Aanmelden kan hier!