Een betere personeelsplanning door combinatie van data

In de dienstensector zijn nogal wat subsectoren die te maken hebben met een krappe arbeidsmarkt en daardoor schaarste aan personeel. Zou daarom niet heel handig zijn als de HR-afdeling een dashboard heeft dat hen helpt bij de personeelsplanning?  

Getallen combineren

In dit dashboard zou je meer informatie krijgen over hoeveel FTE in welke expertisegebieden je de komende maand op welke dagen kunt inzetten. Om dit te kunnen zien voor combineer je verschillende getallen:  

  • Het aantal medewerkers 
  • Het aantal FTE’s per afdeling (wie werken er in deeltijd en op welke dagen?) 
  • De verdeling van de FTE’s over verschillende expertisegebieden 
  • de overwerkuren en de limietdatum waarop overwerkuren vervallen als ze niet worden opgemaakt 
  • geplande vakanties 
  • het verzuim per afdeling en expertisegebied  
  • de laatst gemeten ervaren werkdruk.  

Losse systemen

Vaak worden bovenstaande gegevens in verschillende losse systemen bijgehouden. Echter door deze data bij elkaar te brengen en in samenhang te analyseren, kunnen betere prognoses worden gemaakt van het aantal beschikbare uren per dag per afdeling en/of expertisegebied voor de komende maanden. Daarbij wordt rekening gehouden met het risico dat medewerkers langdurig ziek worden, vergrijzing zijn tol vergt of medewerker een andere baan zoeken.  

Door data te combineren en te gebruiken kan er beter worden ingeschat of er voldoende mensen beschikbaar zijn voor de werkzaamheden die in de komende periode moeten worden gedaan en verder vooruit worden gekeken.  

Om alle beschikbare data uit de vele verschillende bronnen – interne en externe – op een gestructureerde en gecontroleerde manier te halen, heeft Axians het Smart Data Platform ontwikkeld. Dit platform combineert niet allen de data, het biedt ook verschillende tools waarmee medewerkers zelf analyses kunnen maken.  

Verschillende gebruikers

Hoe die tools eruit zien en van welke onderliggende datasets ze gebruikmaken, hangt helemaal af van de gebruiker, diens rechten en het type data dat hij nodig  heeft voor zijn analyse. Een data scientist heeft iets anders nodig dan een medewerker met een relatief simpele analysevraag. Daarnaast biedt het platform alle functionaliteit die nodig is om de governance op data te regelen 

Meer weten over het Smart Data Platform? 

Wil je meer weten over het smart data platform? Download hier het whitepaper of neem contact met mij op via eduard.berteler@axians.com of bel ons op telefoonnummer 088-5975500.