Auteurs: Rudy Bril, Technical Consultant en Marco Schalkx, Solutions Architect bij Axians

Er is een snel toenemende vraag naar breedbandige verbindingen. En die term ‘breedbandig’ is ook nog eens aan inflatie onderhevig. Wat nog niet zo gek lang geleden een paar Mbit ADSL was, moet in de ogen van steeds meer gebruikers nu 50 Mbit of meer zijn om ‘breedbandig’ te mogen heten. Hiervoor zijn glasvezelverbindingen nodig. Lees meer hierover in de blog en waarom service providers multiservice netwerken moeten kunnen bieden.  

Glasvezel

In diverse media verschijnen de laatste tijd met enige regelmaat berichten over een toenemende vraag naar die glasvezelverbindingen en het feit dat in sommige gebieden de uitrol van dergelijke infrastructuren achter blijft. Vaak wordt daarvoor als reden gegeven dat de investeringen niet tegen de baten opwegen. Want we willen allemaal wel veel, maar het mag – zeker in de consumentenmarkt – natuurlijk niet te veel kosten.

Over-the-top diensten

De vraag naar bandbreedte neemt de komen jaren alleen maar toe. Dit wordt onder andere gedreven door het steeds breder toepassen van clouddiensten. Daarnaast verandert de manier waarop consumenten breedbandige diensten, met name video, gebruiken. Het oude, lineaire model (passief TV-kijken), waarbij content wordt bekeken op het moment dat het beschikbaar wordt gesteld, is hard op weg om vervangen te worden door een on-demand model: mensen kijken naar waar ze op dàt moment zin in hebben, op het moment en via een device dat hen het beste uitkomt. Deze beweging stelt hele andere eisen aan de infrastructuur, ook omdat een steeds groter deel van de content via een over-the-top-model wordt aangeboden (denk aan Netflix, YouTube).

Opkomst Internet of Things

Een andere ontwikkeling die de wijze waarop netwerkinfrastructuren gebruikt worden beïnvloedt, is de opkomst van het Internet of Things. Met de komst van deze technologie komt er veel meer apparatuur online die onderling of met een centrale clouddienst informatie gaan uitwisselen. Bij de ontwikkeling van deze technologie gaan zaken als bandbreedte, beveiliging en het tekort aan IPv4-adressen een grote rol spelen.

Welke gevolgen heeft dit voor service providers?

Service provider infrastructuren moeten deze nieuwe verkeersstromen op een goede, betrouwbare en veilige wijze transporteren. Sessie- en service awareness zijn daarbij belangrijk, zeker ook omdat van de service provider wordt verwacht dat het netwerk zich neutraal gedraagt (al is op dat punt de Europese regelgeving ten opzichte van de Nederlandse afgezwakt). Hiervoor is een multiservice en multitenant infrastructuur nodig.

Multiservice netwerken

Een belangrijke oplossing hierin wordt gevormd door een techniek die al geruime tijd bestaat en zich bewezen heeft, namelijk MPLS (Multi Protocol Label Switching). Op MPLS gebaseerde laag 2 en laag 3 VPNs kunnen worden gezien als een vorm van SDN avant la lettre. Weliswaar wordt niet direct gebruik gemaakt van een control plane dat gescheiden is van het forwarding plane, maar de technologie biedt die mogelijkheid wel. Een belangrijke eigenschap die MPLS biedt is het virtualiseren van de infrastructuur: over één gemeenschappelijk infrastructuur kunnen meerdere logisch gescheiden netwerken worden gerealiseerd. Op deze wijze kunnen logische domeinen worden ingericht en verkeersstromen worden gescheiden. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om over één gemeenschappelijke infrastructuur die gebaseerd is op IPv4 een IPv6-netwerk te realiseren of bepaalde kritische verkeersstromen op een specifieke manier af te handelen. Deze eigenschappen maken deze technologie niet alleen toepasbaar in netwerken van service providers, maar bijvoorbeeld ook in de infrastructuren van nutsbedrijven, ziekenhuizen, onderwijs- en researchinstellingen.

Wanneer is dit voor mij interessant?

Sta je ook voor de uitdaging een groot netwerk te beheren? Neem het eens in ogenschouw en praat er met ons over om te zien of deze technologie ook voor jouw organisatie voordelen biedt. Axians ontwerpt, implementeert en beheert multiservice infrastructuren voor diverse klanten en maakt daarbij onder meer gebruik van MPLS. Geïnteresseerd geraakt? Neem dan contact met ons op via info.nl@axians.com of door te bellen naar +31 88 988 96 00 of natuurlijk direct met je Client Manager.