Datum: 19 januari 2016
Auteur:  Jeroen van Meel

Met de introductie van sensoren en het beschikbaar komen van goedkopere sensoren ontstaat er een nieuw speelveld, dat een nieuwe aanpak vraagt van en kansen biedt aan de zakelijke en consumenten wereld. Wederom is technologieontwikkeling een positieve evolutie die ontstaan is in een crisisperiode. Sensoren zijn de nieuwe ogen en oren van onze kenniseconomie, we nemen meer waar en gaan dat relateren aan openbare kennisbronnen. Wat overblijft is dat alle bronnen gekoppeld dienen te worden en op een juiste manier geanalyseerd.

Wat is de business outcome? Bij de eerste wave van IoT ging het vooral om de killer ap, veelal mobiele ap’s. Tevens is de ontwikkeling begonnen met consumentenelektronica, zoals smart glasses, smartphones of toepassingen in auto’s. In de tweede wave gaat het in de B2B wereld vooral om de intelligente toepassing in een specifiek gebied, ook wel bekend als een usecase. Hierin staat het ‘hoe’ centraal. Met welke data, informatie of sensoren verbeteren of optimaliseren bedrijven hun processen? In de derde wave, waar we mijn inziens zojuist mee zijn begonnen, staat de ‘waarom’ vraag centraal. Wat is de justificatie van de introductie van deze technologie, maar bovenal: wat is de business outcome in harde cijfers? In de eerste twee waves zijn vooral de innovators actief geweest. Zij gebruiken de technologie om zich te onderscheiden van concurrentie of klanten binnen te halen met innovatieve oplossingen. De business outcome of business case van de oplossingen zijn veelal wat zachter en niet direct in euro’s uit te drukken. Ze liggen op het gebied van energie efficiëntie, uitstraling, luxe voorzieningen voor personeel en klanten, of gewoon voor ‘de fun’.

IoT als operationeel model

In IoT 3.0 zijn de early adaptors aan zet. De vraag ‘wat gaat IoT daadwerkelijk opleveren voor het bedrijf in kostenbesparing of optimalisatie van de processen?’ staat centraal. Een succesvolle business case opstellen is niet eenvoudig. Daarvoor zijn diepgaande kennis van de processen, maar ook van de financiën, sales en marketing essentieel. Een trend die de ontwikkeling van IoT doorkruist is de kanteling van capital expenditure (capex) naar operational expenditure (opex). IoT wordt bij voorkeur als een operationeel model afgenomen, wat schaalbaar is en een prijs per sensor per maand of een dienstprijs per maand heeft. En de mogelijkheid om te kunnen op- of afschalen naar gelang daar behoefte naar is. Deze ontwikkeling wordt ook wel de ‘services economy’ genoemd: in deze economie wordt alles als een dienst aangeboden, met een bijbehorende flexibiliteit en schaalbaarheid (churn rate).

Een schat aan informatie

Dan is er nog het datavraagstuk. Wie is eigenaar van de data? Wie mag er wat doen met de data? Hier zijn boeken over geschreven en worden in de toekomst conflicten over uitgevochten. Data is van onschatbare waarde en tegelijkertijd waardeloos zonder specifiek doel of beoogde inzet. In mijn perspectief stellen de meest succesvolle organisaties data beschikbaar aan gespecialiseerde data analisten of kennisinstituten, of aan een willekeurige community. Vraag om een resultaat of laat externen met datamodellen tot nieuwe inzichten of usecases komen. Data is niet gevoelig, informatie is gevoelig! Dit geldt natuurlijk niet voor privacy gevoelige informatie of persoonsgebonden informatie.

Relateer het aan uw eigen organisatie of processen. Stel dat alle informatie uit het productieproces, het serviceproces of het logistieke proces aanwezig is en dat dit te koppelen is aan een willekeurige externe informatiebron. Wat zou u of uw organisatie daar mee kunnen bereiken? In mijn volgende blogs ga ik graag in op deze vragen voor o.a. de branches industrie, retail en zorg.

Meer informatie?

Wij adviseren u graag. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via info.nl@axians.com of door te bellen naar +31 88 988 96 00.