Door Danny Cullens, Enterprise Architect en Business Consultant bij Axians

Microsoft Skype for Business: iedereen praat er over en ziet de potentie van deze oplossing. Hoe maak je Skype for Business een succes en versterk je de onderlinge samenwerking? Hoe borg je optimaal klantcontact en blijf je relevant? Vele organisaties worstelen met het onderwerp Unified Communications & Collaboration, en grijpen daarbij terug naar de oude maar ook vertrouwde telefonie. De bereikbaarheid van de organisatie komt hierbij vaak in opspraak. Er wordt gezocht naar manieren om deze op orde te krijgen. De bereikbaarheid van een organisatie is niet langer afhankelijk van telefonie, we zullen moeten veranderen en het moment is nu ook daar om die stap te maken. Externe bereikbaarheid is belangrijk, maar dit krijg je alleen op orde als de interne bereikbaarheid en samenwerking optimaal zijn ingericht. Met alleen telefonie redden we dit niet meer. Mensen worden steeds mobieler en werken steeds vaker locatie onafhankelijk. Samenwerken op afstand kan alleen als we medewerkers de middelen bieden die dit mogelijk maken en als we ze helpen bij de adoptie daarvan.

Ongeacht de gekozen technologie, zoals Skype for Business of een andere oplossing, ligt het succes bij de gebruikers. Skype for Business kan als dienst worden afgenomen: bijvoorbeeld vanuit de cloud of in een hosted variant. Natuurlijk speelt de techniek wel degelijk een rol, al is dit niet gerelateerd aan de oplossing maar hoe deze de gebruikers ervaring beïnvloed. Je zal als organisatie alle facetten moeten adresseren die het gebruik van Skype for Business kunnen beïnvloeden. Een voorbeeld hiervan is het netwerk en het gebruik van WiFi, in hoeverre de omgeving geschikt is voor Skype for Business, en hoe dit is als mensen thuis werken.

‘Door continu te monitoren hoe de nieuwe functionaliteiten worden ingezet, kun je sturen en heb je controle over de adoptie’

Een ander voorbeeld is de verandering die zal gaan plaatsvinden. Hoe reguleren we de adoptie van het gebruik van een traditionele telefoon naar het gebruik van een applicatie? Welke middelen bieden we de gebruikers om de samenwerking te stimuleren? Medewerkers vanaf het begin betrekken speelt hierbij een cruciale rol. Bepaal de route om deze verandering mogelijk te maken, die verschilt per organisatie en is geheel afhankelijk van het adoptieve vermogen van de mensen die binnen je organisatie werkzaam zijn en welke rollen zij vervullen. Iemand in een fabriek heeft een volledige andere rol en aanpak nodig dan iemand in de zakelijke dienstverlening. Belangrijk aandachtspunt is welke functionaliteiten een medewerker nodig heeft om zijn werk te kunnen doen, en welke middelen we moeten bieden om te kunnen samenwerken.

Blijf ook na een succesvolle uitrol controle houden over de adoptie

Op het moment dat de route bepaald is en we zicht hebben op welk adoptieproces we moeten doorlopen kunnen we beginnen met het bouwen en het ontsluiten van gebruikers aan de nieuwe manier van communiceren en samenwerken. Door continu te monitoren hoe de nieuwe functionaliteiten worden ingezet, kun je sturen en heb je controle over de adoptie. Maar ook na een succesvolle adoptie zal je in de driver seat moeten blijven zitten. We leven immers in een wereld die voortdurend verandert. Dus ook na een succesvolle uitrol van Skype for Business wil je controle houden over de adoptie, met name van nieuwe functionaliteiten. Denk hierbij aan de verandering van Skype for Business naar Microsoft teams, zodat je als organisatie in staat bent om nieuwe functionaliteiten gecontroleerd te introduceren.

 Lees hier hoe wij je met UNITE helpen Skype for Business succesvol uit te rollen

Axians is een partner van Microsoft voor Skype for Business, we verzorgen niet alleen de techniek maar ook de succesvolle uitrol. Met Axians Unite, een methodiek die door Microsoft is getoetst en is gecertificeerd, bieden we klanten de unieke mogelijkheid Skype for Business in drie stappen succesvol uit te rollen.

YOUnified Communications: are you ready?

Key Points:

  • Externe bereikbaarheid is belangrijk, maar die krijg je alleen op orde als de interne bereikbaarheid en samenwerking optimaal zijn ingericht.
  • Of een technologie wel of niet succesvol is wordt bepaald door de gebruikers.
  • Belangrijk aandachtspunt is welke functionaliteiten een medewerker nodig heeft om zijn werk te kunnen doen, en welke middelen we moeten bieden om te kunnen samenwerken.
  • Blijf ook na een succesvolle uitrol controle houden over de adoptie.