Vandaag is het internationale vrouwendag. Deze dag staat elk jaar op 8 maart in het teken van gender-gelijkheid. Alle vrouwelijke collega’s ontvangen vandaag een boeket, om hierbij stil te staan en hen te laten blijken dat hun aandeel binnen onze organisatie impact heeft. Oneerlijk? Misschien wel, maar blijkbaar is de extra aandacht nog steeds nodig vanwege ongelijke kansen op de arbeidsmarkt en om aandacht te vragen voor thema’s zoals economische zelfstandigheid, empowerment, zorg en arbeid en discriminatie.

Waarom is dit belangrijk?

Naast genderdiversiteit streven we uiteraard ook het vergroten van diversiteit in brede zin na: denk aan leeftijd, etniciteit, culturele achtergrond, denkstijl, overtuigingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij geloven dat divers samengestelde teams tot fundamenteel creatievere oplossingen komen. Creativiteit, samenwerken en het vermogen om vanuit diverse invalshoeken te werken zijn vaardigheden die ervoor zorgen dat wij opdrachtgevers kunnen helpen in hun transformatie onderweg naar een digitale slimme organisatie.

Maar ook onze sociaal maatschappelijk rol vinden we belangrijk. Dit is vastgelegd in het Manifesto, ons commitment. Deze commitments worden door al onze leidinggevenden toegepast en ingebracht in de dialoog met medewerkers. Naleving en impact ervan worden gemeten.

Hoe zetten we ons in?

We zetten ons in voor een dynamische netwerkorganisatie waarin ruimte is voor verschillende meningen en waarin we elkaar uitdagen vanuit verschillende inzichten. Dit vereist een inclusieve cultuur met faciliterend leiderschap. Om dit te bewerkstelligen leiden we jaarlijks (en al ruim 10 jaar) jonge en ambitieuze talenten uit diverse doelgroepen op tot professionals. Iedereen krijgt de kans om zich te ontwikkelen in persoonlijke vaardigheden binnen de VINCI Energies Academy en we werken met verschillende partners samen in onze management development programma’s waarin safety, governance, leiderschap, ondernemerschap en innovatie altijd centraal staan.

Aanvullend geboorteverlof
Met ingang van 1 juli 2020 kennen wij in Nederland het aanvullend geboorteverlof van maximaal 5 weken tegen 70% van het salaris. Wij geloven dat gelijkwaardigheid op de werkvloer net zo belangrijk is als gelijkwaardigheid in de zorgtaken thuis. Wij betalen daarom geen 70% maar 100% van het salaris bij het aanvullend geboorteverlof. Zo dragen we bij aan een maatschappij met gelijke verdeling van arbeid en zorgtaken.

Rightbrains
We werken samen met partners. RightBrains heeft een belangrijke missie die wij als Axians ondersteunen, namelijk het verbeteren van de instroom en doorstroom van vrouwen in digitale technologie. Dit faciliteert RightBrains door storytelling, opleiden en het bieden van een ‘career & mentorship’ platform. Hiermee wordt gebouwd aan een community voor talentvolle vrouwen met een passie voor digitale technologie.

Girls’ Day
Op 15 april aanstaande neemt Axians deel aan Girls’ Day van VHTO. Tijdens Girls’ Day openen door heel Nederland bèta-, technische, IT-bedrijven én technische of IT-afdelingen van bedrijven hun deuren voor meisjes van 10 tot 15 jaar. De meisjes kunnen deelnemen aan interessante activiteiten, maken kennis met vrouwelijke medewerkers en leren meer over bèta/technische werkzaamheden. Kortom Girls’ Day laat meisjes de onontdekte wereld van bèta, techniek en IT van dichtbij beleven!

NLdigital
Als lid van NLdigital, het collectief van ruim 600 ICT-bedrijven, nemen we deel aan de door hen gefaciliteerde werkgroep ‘Diversiteit & Inclusie’. Hier delen we best practices en leren we van elkaar leren om gezamenlijk de krachten te bundelen en de ICT-sector concrete stappen te laten zetten naar meer diversiteit.

Verder praten?

Wil je verder praten of meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met HR  via info.nl@axians.com  of  voor specifieke vragen met Muriel van der Top via muriel.vandertop@axians.com.