Geschreven door Leon de Ridder

‘Er moet vaak iets gebeuren, voordat er iets gebeurt.’ Een wijsheid van Johan Cruijf, één van mijn grootste idolen. De afgelopen maanden is deze uitspraak vaak door mijn hoofd gegaan. Wat zou Cruijff gezegd hebben over de COVID-19 pandemie en de gevolgen ervan? En nog interessanter, wat zou zijn ‘logische’ oplossing hiervoor zijn geweest? Daar gaan we helaas niet meer achterkomen, al lijkt er wel een verborgen boodschap in deze bekende uitspraak te zitten; een gebeurtenis zal altijd leiden tot een nieuwe gebeurtenis.

De wereld verandert en de pandemie heeft ervoor gezorgd dat deze ontwikkeling in een sterke stroomversnelling is geraakt. Ook binnen mijn eigen domein – Data & Analytics in de industriesector. In deze blog wil ik ingaan op de impact van COVID-19 binnen mijn domein en de gevolgen ervan die ik tegenwoordig dagelijks om mij heen zie gebeuren.

Continuïteit:

Door COVID-19 staat het voortbestaan van veel Nederlandse bedrijven op de tocht. Over de hele linie zijn er bedrijven die kampen met wegvallende omzet, het moeten stoppen van activiteiten, acute liquiditeitsproblemen, etc.  Waar veel bedrijven in eerste instantie de focus hadden op overleven, zie ik nu dat er sprake is van heroriëntatie op de toekomst. Bedrijven beseffen dat terug naar ‘business as usual’ geen optie meer is en dat verandering en innovatie nodig is. Hierdoor ontdekken steeds meer bedrijven de kracht van data. Niet voor niets laten o.a. onderzoeken van McKinsey en Gartner zien, dat datagedreven bedrijven succesvoller zijn dan bedrijven die dit niet doen.

Data wordt als 4e productiefactor – naast natuur, kapitaal en arbeid – steeds vaker als belangrijke pijler binnen de organisatie verankerd. Data en technologie op zichzelf maken een organisatie niet perse datagedreven en succesvoller. Hiervoor moeten mindset, houding en gewoonten veranderen, en moet data deel gaan uitmaken van de identiteit van de organisatie. Dit vergt invloed van het management, flexibiliteit,  bekwaamheid met data en een actieve community die ervoor zorgt dat er aan de doelstellingen en behoeften van de hele organisatie voldaan wordt, uiteraard ondersteund door de juiste technologie.

Operational Excellence:

Om rendabel te blijven moeten bedrijven vooral slimmer en efficiënter produceren. De grote uitdaging is dan ook om oplossingen te vinden om enerzijds flexibel mee te kunnen bewegen met de klantvraag en anderzijds de bestaande operatie te optimaliseren en kosten te beheersen. Technologie speelt daarbij een belangrijke rol. Denk aan het werken in de Cloud, slimmer maken van machines en andere assets met behulp van IoT & sensoriek en de versnelling van productieprocessen met robotisering. Maar de belangrijkste rol is weggelegd voor de data die door dit soort technologieën wordt geproduceerd. Door data uit productiefaciliteiten en technologie te combineren in een ‘Digital Twin’, kun je strategische- en operationele beslissingen beter onderbouwen en scenario’s volledig doorrekenen en simuleren ten behoeve van productie- en procesverbeteringen.

Veiligheid:

Een belangrijke les (of beter gezegd: bewustwording) die COVID-19 ons heeft geleerd is dat we afhankelijk zijn van de gezondheid van onze mensen. Om de werkzaamheden, ook tijdens COVID-19, voort te kunnen zetten zoeken veel  industriebedrijven naar nieuwe toepassingen om de afhankelijkheid en aanwezigheid van productiemedewerkers te beperken. Technische hulpmiddelen – zoals de Online Werkplek, Virtual & Augmented Reality, maar ook de Factory Digital Twin – hebben de afgelopen maanden bewezen een significante bijdragen te leveren aan het veiligheidsaspect op productiefaciliteiten.

Door deze ontwikkelingen zien we ook dat ambities van bedrijven rondom een “zelfsturende” fabriek versneld gerealiseerd worden. Het op afstand kunnen werken middels een remote bediening van de fabriek, betekent een aanpassing in medewerkers en processen. Ik vergelijk het zelf met de VAR die tegenwoordig wordt ingezet bij het voetbal. Vandaar ook dat het belangrijk is om goed in beeld te hebben wat er allemaal bij komt kijken om deze verandering te bewerkstelligen. In dit geval gaat het niet alleen over data, maar ook over IT Infra, Cloud, een veilig netwerk, cyber security, OT-IT network monitoring, integratie, 5G en Edge Computing. Kortom, een integrale aanpak is vereist.

Innovaties:

We leven in een dynamische wereld. De technologische veranderingen volgen elkaar in snel tempo op en markten raken steeds meer ‘connected’. Dit biedt industrieën kansen maar dwingt tevens om het roer om te gooien. Bedrijven die zich het best weten aan te passen aan veranderingen, zijn het meest succesvol. Wendbaarheid en weerbaarheid van organisaties vormen dan ook de sleutel tot succes. Ondersteund door technologische ontwikkelingen, zien we hierdoor business modellen veranderen naar het meer flexibelere as-a-service concept. Ook hierbij speelt data een belangrijke rol. Steeds meer bedrijven grijpen COVID-19 aan om hun digitale transformatie te versnellen om meer datagedreven te gaan werken. Data wordt gezien als een significant onderdeel van organisatieprojecten om slimmer en efficiënter te werken, waarbij aansluiting wordt gezocht bij bestaande methodieken (of soms helemaal los van) als Lean Six Sigma.

Duurzaamheid:

Hiermee doel ik niet zozeer op duurzame bedrijven of de energietransitie, maar eerder de bewustwording bij bedrijven onderdeel te zijn van een keten. Dit geeft aan dat we afhankelijk zijn van elkaar en (nog) meer met elkaar moeten gaan samenwerken. Ik zie dat veel bedrijven deze verbinding zoeken en samenwerken in het verder digitaliseren van de keten door de gezamenlijke ontwikkeling van digitale platformen. Bijvoorbeeld met een centrale data HUB en directe integratiemogelijkheden tussen klanten en leveranciers, maar denk ook aan opgestarte initiatieven van concullega’s die gezamenlijk de strijd aangaan rondom cybersecurity.

De waarde van data neemt toe

Alle bovenstaande COVID ontwikkelingen zijn ook voor het Data & Analytics domein binnen Axians van toepassing. Nog geen twee jaar geleden was onze core business het ontwikkelen van datawarehouses en het bouwen van rapportages. En als ik zie waar onze gesprekken met klanten tegenwoordig over gaan, dan is dat een enorm contrast ten opzichte van een paar jaar geleden. Het gaat het nu over diepere behoeften waarin de zowel de strategische- als operationele waarde van data centraal staan. Om maar een paar voorbeelden te geven:

  • Hoe kan mijn bedrijf getransformeerd worden naar een datagedreven organisatie? Waar moeten we beginnen en hoe kan Axians hieraan bijdragen?
  • We willen onze on-premise omgevingen naar de cloud migreren. Hoe kan Axians dit voor ons realiseren?
  • Wij moeten een robuust- en toekomstvast dataplatform neerzetten. Wat is de best-practice aanpak van Axians om dit (gefaseerd) te realiseren? En wat zijn de belangrijkste principes als het gaat om beheer, kwaliteit en beschikbaarheid van data?
  • Hoe kan ik IT en OT data samenbrengen en zodanig prepareren dat we hier waardevolle inzichten voor onze business uit kunnen halen?
  • Hoe kan ik data en technologie gebruiken om mijn productieprocessen te optimaliseren, enerzijds om kosten te reduceren maar anderzijds om onze output te verhogen?
  • Hoe kan ik mijn data gebruiken om te voorspellen wat & hoeveel ik ga verkopen? Of wanneer mijn machines aan onderhoud toe zijn?
  • Hoe kunnen wij onze klanten en medewerkers “empoweren” in hun werkzaamheden en hen efficiënter en slimmer laten werken?

En zo zijn er nog meer talloze voorbeelden te benoemen. Het moge duidelijk zijn dat de organisatievraagstukken zijn veranderd en dat de gesprekken in een veel bredere context worden gevoerd.

“ Survival of the fittest”

De grootste uitdaging voor industriële bedrijven in deze dynamische tijd is wat mij betreft dus niet zozeer de technologie. Alle technologische ingrediënten zijn immers beschikbaar om een succesvolle datagedreven transformatie in gang te zetten. De belangrijkste eerste sleutel naar een succesvolle is toekomst de visie en het lef om daadwerkelijk tot actie over te gaan. Binnen Axians noemen wij dat de ‘Human Touch’ in ICT, het begint namelijk bij de mensen binnen de organisatie. En mede dankzij COVID-19 begrijpen gelukkig steeds mensen de noodzaak om te veranderen. Vanzelfsprekend denk ik ook graag met je mee. Neem contact met mij op voor een vrijblijvende kop koffie: leon.deridder@axians.com.