Datum: 24 januari 2017
Auteur: Theo van de Beek, Business Consultant

Jan-Willem van de Wetering, de productiemanager van XYZ B.V., stuift woedend het kantoor van onderhoudsmanager Gerrit Hogerwout binnen. Jan-Willem begint tegen Gerrit uit te varen: “De palleteerrobot is weer eens defect, nu staan mijn mensen handmatig dozen op pallets te stapelen en draait de lijn maar op halve snelheid. Weet je hoeveel dat per uur kost?”. Gerrit probeert rustig te blijven en zegt dat er een distributieketting gebroken is. Omdat er geen reserveketting op voorraad was, heeft hij de leverancier gebeld en wordt er per koerier een nieuwe opgestuurd. Hij verwacht dat de robot pas aan het eind van de dag weer in bedrijf is. Jan-Willem vraagt waarom de defecte distributieketting nog niet gedemonteerd is. Gerrit antwoord: “Eric (de monteur) is bezig met de grote menger op de bereidingsafdeling, er is een lager warmgelopen, waarschijnlijk is die niet op tijd gesmeerd”. 

Als Jan-Willem vertrokken is, belt Gerrit de algemeen directeur en legt hem uit dat het door de groei van het bedrijf niet meer mogelijk is om het onderhoud in Excel te plannen. Hij stelt voor om een onderhoudspakket aan te schaffen.

Enterprise Asset Management

In het bovenstaande voorbeeld heeft de onderhoudsmanager geen inzicht in de voorraad reservedelen en doet hij ook niet aan preventief onderhoud. Het lijkt erop dat hij alleen reageert op incidenten. Daardoor staan productielijnen onnodig stil en wordt er veel geld verloren. In een dergelijke crisissituatie kan een goed onderhoudssysteem uitkomst bieden. Omdat onderhoudssoftware ook gebruikt kan worden om gebouwen, infrastructuur, wagenparken en andere assets te onderhouden, wordt vaak de term Enterprise Asset Management (EAM) gehanteerd.

Een goed EAM-systeem biedt de gebruiker de mogelijkheid om de voorraad reserveonderdelen te optimaliseren en om preventief onderhoud in te plannen. Preventief onderhoud leidt tot een lagere onderhoudslast en op wat langere termijn tot lagere onderhoudskosten en een hogere beschikbaarheid van het machinepark.

Een EAM-pakket bestaat meestal uit de volgende modules:

 • Inkoop
 • Materiaalbeheer
 • Werkorderbeheer
 • Capaciteitsplanning
 • Projectbeheer
 • Cost Control
 • Preventief onderhoud

Vaak zijn er ook modules leverbaar voor het beheren van garantieclaims, het calibreren van meetapperatuur en voor predictief onderhoud.

Een EAM-pakket beschikt over standaard functionaliteit waarmee het voorraadpeil kan worden gecontroleerd en bijgestuurd, en beschikt ook over tools voor de automatisering van inkoop en voorraadbeheer. De gebruiker kan werkorders aanmaken of door het systeem laten genereren. Hij heeft de beschikking over analysefuncties die hem in staat stellen om optimale schema’s voor preventief onderhoud op te stellen.

Preventief onderhoud

Preventief onderhoud is onderhoud dat proactief wordt uitgevoerd met als doel het verhogen van betrouwbaarheid van een installatie of machine en het voorkomen van schade, uitval, gebreken en ongemak op een later moment. Preventief onderhoud wordt vaak periodiek uitgevoerd of op basis van criteria als aantal (robot)armbewegingen, aantal km of draaiuren. Als een bepaalde onderhoudsactiveit uitgevoerd moet worden zal het EAM-systeem een werkorder aanmaken met een beschrijving van de onderhoudsactiviteiten, het geschatte aantal uren en het benodigde materiaal.

Omdat preventief onderhoud werkt op basis van te voren ingestelde vaste meetcriteria, is deze vorm van onderhoud niet optimaal en zal er in een aantal gevallen toch nog correctief onderhoud nodig zijn.

Predictive maintenance

Predictive maintenance is onderhoud dat wordt uitgevoerd vóórdat een probleem zich voordoet. Om predictive maintenance effectief te laten zijn, moet regelmatig de conditie van een machine of installatie gemeten worden. Zo krijgt u een beeld van de toestand van de machine en weet u of deze verslechtert en of u storingen kunt verwachten. Met de resultaten van deze metingen, kunt u plannen welke onderhoudsacties uitgevoerd moeten worden zodat u een maximale beschikbaarheid van de machine kunt garanderen. Predictive maintenance is meestal gebaseerd op:

 • trillingsmetingen
 • temperatuurmetingen
 • drukmetingen
 • oliecontroles
 • mechanische controles

Interface met ERP

Een EAM-pakket kan stand-alone draaien maar wordt meestal geinterfaced met het ERP-systeem van het bedrijf. Er zijn verschillende interfacevarianten mogelijk maar meestal wordt ervoor gekozen om de detailinformatie in EAM te houden en alleen geaggregeerde (financiële) informatie te interfacen met ERP. De meeste bedrijven willen immers niet 10.000 of 20.000 spare parts in hun ERP-pakket hebben.

Meer weten over ERP? Klik hier voor meer info

De inkoper voert een inkooporder in EAM in; via de interface wordt inkooporder-informatie naar het ERP-pakket gestuurd. De ontvangst van de goederen wordt in EAM gedaan en de ontvangstinformatie wordt vervolgens naar ERP gestuurd. Als de factuur binnenkomt wordt deze in ERP geboekt (3-way match) en wordt financiele informatie naar EAM gestuurd. Soms worden in EAM geboekte onderhoudsuren naar ERP gestuurd om deze aan productieorders toe te kunnen wijzen.

Axians kan u ondersteunen bij het interfacen van gegevens tussen EAM en een ERP systeem. Wij beschikken over een standaard oplossing voor interfacing, de Axians Enterprise Service Bus (ESB). De Axians Enterprise Service Bus is ontwikkeld voor het transporteren, routeren en transformeren van data tussen diverse systemen en apparaten.

Kostenbesparing

Inzet van Enterprise Asset Management kan de performance van uw organisatie sterk verbeteren en zal dan resulteren in kostenbesparingen door:

 • Het minimaliseren van onderhoudskosten
 • Lagere voorraadkosten
 • Maximale beschikbaarheid van productiemiddelen
 • Betere benutting van garantievoorwaarden

Ik ben in het verleden betrokken geweest bij het implementeren van EAM software en de interfacing met ERP. Heeft u plannen om een EAM-pakket te implementeren en bestaat er behoefte aan interfacing met uw ERP-pakket of is uw bestaande interface voor verbetering vatbaar? Neem dan gerust contact met mij op om eens van gedachten te wisselen. U kunt mij direct mailen theo.vandebeek@axians.com of bellen naar mijn directe nummer 088 988 9118.