Binnen Axians geloven we dat divers samengestelde teams tot fundamenteel creatievere oplossingen komen. Creativiteit, samenwerken en het vermogen om vanuit diverse invalshoeken te werken zijn vaardigheden die ervoor zorgen dat de professionals van Axians haar opdrachtgevers kan helpen in hun transformatie onderweg naar een digitale slimme organisatie.

Technologie speelt vandaag een belangrijke rol in de maatschappij. Informatie, leermiddelen en processen zijn al snel voor handen in de verregaande digitalisering van Nederland, of misschien beter gezegd, van Europa. Een bezoek aan de huisarts, het boeken van een reis, het starten van een studie, het bestellen van bijzondere artikelen, het communiceren met familie of het starten van een eigen onderneming. Dit kan allemaal al digitaal en is voor nagenoeg elke groep in de samenleving beschikbaar, zelfs als je nog niet kan lezen zijn er mogelijkheden om toch te participeren.

Help elkaar een digitale cultuur ontwikkelen

De beschikbaarheid van al deze technologieën, tegen relatief lage kosten, zorgt ervoor dat we als maatschappij snel bewegen en langzaam een nieuwe ‘digitale cultuur ’ ontwikkelen. Dit is een cultuur die past bij onze multiculturele kenniseconomie. Organisaties kunnen de digitale cultuur helpen ontwikkelen door een innovatieve samenwerking te bevorderen en mensen binnen de hele organisatie in staat te stellen bestaande activiteiten uit te dagen en te verbeteren. Dit bevordert dat oude problemen en processen met nieuwe ogen worden bekeken en op een nieuwe manier worden benaderd.

Diversiteit in denkwijze is een kernvaardigheid

Niet alleen de technologie verandert de wereld snel, ook de samenleving verandert in rap tempo voor wat betreft politieke, sociale, culturele en economische aspecten. Daarom is het ontwikkelen van een netwerk met een mix van verschillende individuen, die de organisatie toegang biedt tot het juiste talent op het juiste moment, een kernvaardigheid geworden van digitaal slimme organisaties. Diversiteit is daarmee een versnelling van de digitale transformatie die noodzaak is geworden in veel branches. Met name de snelheid waarmee je als organisatie talent en technologie inzet als middel om snel te veranderen, bepaalt je concurrentiepositie voor de toekomst!

De medewerkers van Axians verschillen steeds meer in afkomst, geloofsovertuigingen, cultuur, geslacht, etniciteit en leeftijd. Zo hanteren we bijvoorbeeld een ideale gemiddelde leeftijd van 41 jaar. Als organisatie is het daarom noodzakelijk om continue te blijven vernieuwen voor een goede mix tussen ervaring, energie, inzicht en tevens generaties. Bij diversiteit gaat het dan ook om alle kenmerken en dan vooral de denkwijze waarop mensen van elkaar kunnen verschillen.

Samen vaste denkpatronen doorbreken

Een dynamische netwerkorganisatie waarin ruimte is voor verschillende meningen en waarin je elkaar kan uitdagen vanuit verschillende inzichten geeft voeding aan het verbeteren van je dienstverlening en vooral kleur aan het innovatieproces. De samenstelling van een team met verschillende vaardigheden en kennis zal altijd sneller bewegen als we niet alleen vanuit een operationele gedachte te werk gaan. Vernieuwing vraagt creativiteit, het vermogen om anders tegen de gevestigde orde aan te kijken en juist de vaste (denk)patronen te doorbreken. Het vraagt een ‘open mind’ en inclusie om de kwaliteit van relaties en de samenwerking daarin centraal te zetten. En om het eigen perspectief niet boven dat van een ander te plaatsen. Als mensen zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun unieke perspectieven te delen met anderen, dan ontstaat creativiteit. Dat geldt zowel voor de ontwikkeling van individueel talent als voor groepsprestaties.

Commitment in leiderschap

Uit onderzoek door Deloitte en MIT Sloan Management blijkt dat de voornaamste operationele en culturele uitdaging waarmee organisaties te maken hebben tijdens hun digitale transformatie wordt gevormd door het zoeken, opleiden en behouden van het juiste talent. Daarom leiden we zelf jaarlijks (en al ruim 10 jaar) jonge en ambitieuze talenten op tot professionals. Ook krijgt iedereen de kans om zich te ontwikkelen in persoonlijke vaardigheden binnen de Vinci Energies Academy – de moederorganisatie van Axians. Daarnaast werken we met verschillende universiteiten samen in onze management development programma’s waarin safety, governance, leiderschap, ondernemerschap en innovatie altijd centraal staan.

We kijken dan ook niet alleen naar de financiële resultaten, maar vooral ook naar onze sociaal maatschappelijke rol welke is vastgelegd in het Manifesto, ons commitment. Dit commitment wordt door al onze leidinggevende toegepast en ingebracht in de dialoog met medewerkers. Naleving en impact ervan worden gemeten.

Meer weten?

Diversiteit is geen doel op zich, maar een instrument voor de ontmoeting tussen perspectieven en opvattingen in een realistische afspiegeling van de maatschappij. Wil je meer weten over dit onderwerp neem dan contact op met Muriel van den Top, HR Manager bij Axians of Danielle van Boxtel, marketing & communicatie bij Axians.