Maar liefst 30.000 mensen werken en krijgen onderwijs op de campus van de VU Amsterdam, van hoogleraren en docenten tot onderzoekers, medewerkers bedrijfsvoering, studenten en gasten. Zij hebben allemaal een enorm grote afhankelijkheid van het netwerk. Hoe kun je innoveren in een omgeving die betrouwbaar en stabiel moet zijn? Bob van Graft, CIO bij VU Amsterdam, geeft een kijkje achter de schermen.

VU Amsterdam onderscheidt zich met vier profileringsthema’s:

  • Science for sustainability: De universiteit doet veel onderzoek naar duurzaamheid, maar natuurlijk heeft de IT-afdeling zelf ook een vergroeningsopdracht. Green IT dus.
  • Governance for society: hoe kunnen we met onderwijs en onderzoek bijdragen aan besturing en organisatie van onze samenleving?
  • Connected World: de universiteit doet onder meer onderzoek naar de impact van robots zoals Pepper en Alice, maar ook andere thema’s zoals IoT en big data behoren tot het onderzoeksgebied. De onderzoeken op dit gebied genereren gigantisch veel data, die veilig moeten worden opgeslagen maar snel aan meerdere samenwerkingspartners beschikbaar moeten kunnen worden gesteld.
  • Human Health & Life Sciences: ook dit is een onderwijs- en onderzoeksgebied waar de datahoeveelheid vrijwel dagelijks lijkt te groeien.

Van Graft: ‘Wij stellen ons als IT-organisatie continu de vraag hoe wij onderzoek en onderwijs kunnen ondersteunen bij deze vier thema’s. De uitdagingen liggen deels op verschillende terreinen, maar grotendeels op dezelfde. Alle studenten, onderzoekers, docenten en hoogleraren hebben een digitale werkplek en goede infrastructuur nodig. Ze opereren allemaal in werkvelden waar de datahoeveelheid gigantisch snel toeneemt. Het is ontzettend ingewikkeld om daarvoor een stabiele omgeving neer te zetten. En tegelijkertijd vragen ze van ons dat we meebewegen met hun toekomstige behoeften. Daarnaast zorgen we er dagelijks voor dat alle medewerkers bedrijfsvoering soepel gebruik kunnen maken van alle IT-faciliteiten.’

IT for Purpose

Om dat goed te kunnen doen, is de roadmap ‘IT for Purpose’ ontwikkeld, die tot 2020 aangeeft welke rol IT voor zichzelf ziet weggelegd. De roadmap brengt onder meer in kaart hoe het producten- en dienstenportfolio eruit gaat zien de komende jaren en welke diensten de VU zelf ontwikkelt, welke in samenwerking met andere partijen zoals SURF SARA worden aangeboden en voor welke diensten een hybride model geldt. Van Graft geeft een voorbeeld. ‘High performance computing is voor ons zo belangrijk dat we én state-of-the-art technologie afnemen bij SURF SARA, maar ook zelf een eigen portfolio ontwikkelen. Voor deze technologie loont het om een tweesporenbeleid te volgen.’

Bij dit ontwikkelen van een roadmap en het maken van keuzes gebruikt Van Graft Axians als sparring partner. ‘Natuurlijk is Axians een implementatiepartner; ze hebben bijvoorbeeld ons Cisco-netwerk aangelegd. Maar nog belangrijker vind ik het feit dat zij meedenken. Zij helpen ons bij het maken van keuzes. Hoe beweeg je, rekening houdende met je bestaande omgeving en de beperkte investeringsruimte, op een verantwoorde manier naar een software defined infrastructuur gebaseerd op cloud tenzij? Maar ook: hoe manage je de verwachtingen van de business? Zeker van mensen als de hoogleraren Informatica, die natuurlijk overal een mening over hebben.’

Driehoek business-IT-partners

Hij heeft gemerkt dat in dat verwachtingsmanagement een agile werkwijze helpt. ‘We doen kleine Proof-of-Concepts, we laten zien wat de mogelijkheden zijn van een bepaalde technologie. En we ontwikkelen alleen datgene door waar echt behoefte aan is.’ Hij benadrukt het belang van een sterke driehoek tussen business, IT en partners. ‘Partners moeten ons blijven uitdagen, onze blik blijven verruimen en inspiratie bieden. In PoC’s tasten we vervolgens samen met de business de grenzen af. Zo slagen we erin om gebruikers mee te nemen in onze visie.’ Dat is dan ook de boodschap die hij anderen wil meegeven: zoek de samenwerking met zowel de business als partners. Zet een sterke regie-organisatie neer die de driehoek business-IT-partners bewaakt en versterkt. ‘Want innoveren doe je samen.’

Zie ook: VU technologisch koploper in onderwijs Nederland dankzij nieuwe netwerk-infrastructuur.