De adoptie van de publieke cloud wordt op dit moment vooral gedreven vanuit de ontwikkeling van nieuwe applicaties. Dit komt doordat publieke clouds zoals Microsoft Azure bouwstenen bieden die applicatie ontwikkeling kunnen versnellen en vereenvoudigen. Deze bouwstenen worden binnen Azure ‘App Services’ en ‘Azure Functions’ genoemd. In de markt wordt het begrip ‘Serverless Computing’ veel gebruikt. Daarnaast biedt Azure veel tooling rondom container management, wat goed aansluit bij een agile ontwikkelproces.

Met de adoptie van publieke cloud diensten ontstaat steeds vaker de vraag of de publieke cloud ook niet gebruikt kan worden voor de meer traditionele kantoor automatiserings workloads. Geen gekke gedachte in de wetenschap dat veel van deze applicaties ook Software as a Service worden, waarmee de on-premises infrastructuur eerder kleiner dan groter wordt. Veel voorkomende vragen zijn dan: ‘Is de business case te maken om in plaats van eigen hardware te kiezen voor Azure?’, ‘Met welke kosten moet ik rekening gaan houden op basis van mijn infrastructuur?’ en ‘Is het wel veilig om mijn data in Azure te zetten?’

‘Ook na de migratie blijft Axians betrokken om de verbruikskosten blijvend onder controle te houden en je te informeren over de laatste mogelijkheden die Azure je organisatie kan bieden’

Axians helpt in het maken van de business case en het ontwerp en kan een inzicht geven in wat er allemaal komt kijken bij zo’n migratie. We ontwerpen gezamenlijk een goede security architectuur die aansluit bij je bestaande security policies en procedures en overleggen of er wellicht aanpassingen nodig zijn. Daarnaast denken we mee in het organiseren van processen zoals capacity management en security. Ook als de migratie klaar is blijft Axians betrokken om de verbruikskosten blijvend onder controle te houden en je te informeren over de laatste mogelijkheden die Azure je organisatie kan bieden.

Gezamenlijk uitvoeren van een stappenplan

De eerste stap die we gezamenlijk nemen is een goede analyse van de huidige omgeving. Naast een goed gesprek worden er collectors in het datacenter gezet die je omgeving scannen en het daadwerkelijke gebruik van de infrastructuur gaan meten. Kunnen alle virtuele machines wel worden gemigreerd of zijn er zaken die niet gesupport zijn, zoals Microsoft Windows Server 2003? Zijn er wellicht virtuele machines die over- of under-sized zijn en waarbij de kosten kunnen worden geoptimaliseerd voordat we ze migreren? Zijn er virtuele machines die al lang niet meer worden gebruikt? Wat is de precieze impact op storage en netwerk? Welke applicatie afhankelijkheden zijn er, welke bandbreedte is er nodig tussen je eigen datacenter omgeving en Microsoft Azure?

Op basis van de verkregen informatie maken we een rapport en plan van aanpak waarbij kosten inzichtelijk worden en een duidelijke planning afgegeven wordt.

☛ Lees hier meer over onze Cloud Services en hoe wij je veilig naar de cloud helpen

Keuze voor een geschikte aanpak en strategie

Je organisatie kan kiezen voor een strategie waarbij Azure een tijd lang naast een reeds bestaande datacenter infrastructuur gebruikt wordt. De twee omgevingen moeten als het ware geïntegreerd worden. Zeker wanneer de bestaande omgeving nog niet financieel is afgeschreven, is dit een vaak voorkomend scenario. Deze integratie begint over het algemeen bij het aanleggen van een (dedicated) verbinding naar Azure en het activeren van een aantal shared services. Denk hierbij aan een lokale Active Directory (AD), Distributed File Server (DFS) en een SQL server instances. Dit vermindert cross DC verkeer aanzienlijk en verhoogt de applicatie performance op Azure.

Na een periode van co-existance kan een verdere migratie plaats vinden. Axians kiest hierbij vaak de inzet van ‘Azure Site Recovery’. Hiermee kan data eenvoudig worden gemigreerd zonder een impact op de reeds bestaande omgeving en kan ook een test en acceptatie plan parallel worden uitgevoerd.

Na de migratie spreken we gezamenlijk een model af voor verdere optimalisatie. Zijn er mogelijkheden van Platform as a Service diensten te gebruiken in plaats van IaaS diensten, of zijn er wellicht nieuwe mogelijkheden beschikbaar gekomen binnen Azure die de performance verhogen of de kosten verlagen? Microsoft ontwikkelt dagelijks nieuwe functionaliteiten en Axians houdt je hier graag van op de hoogte. Ook geven we advies over capacity management, juiste kosten allocaties en inzet van ‘reserved instances’.

Let’s innovate together!

Key points:

  • Azure biedt veel tooling rondom container management, wat goed aansluit bij een agile ontwikkelproces.
  • We ontwerpen samen met je organisatie een goede security architectuur die aansluit bij je bestaande security policies en procedures en overleggen of er wellicht aanpassingen nodig zijn.
  • Na de migratie spreken we gezamenlijk een model af voor verdere optimalisatie.