Auteur: Steven de Windt, Datacenter Solutions Architect

Tijdens mijn sessie op onze klantendag ‘Innovations to Success’ richtte ik mij op de wijze waarop je een datacenter infrastructuur die intelligent en zelfsturend is dient in te richten. Met als doel om de IT-afdeling meer controle en inzicht te geven in de infrastructuur, zodat zij meer IT-diensten met een directe toegevoegde waarde voor de bedrijfsdoelstellingen kunnen leveren.

Met de opkomst van nieuwe platformen zoals Cloud en IoT, en oplossingen als mobiel werken, moet de datacenter infrastructuur een steeds grotere diversiteit aan applicaties kunnen ondersteunen. Daarbij neemt de vraag naar snelheid, betrouwbaarheid en automation toe nu we steeds meer grote hoeveelheden real-time data verwerven. Deze evolutie vraagt om een nieuwe benadering van datacenter operations. Door er voor te zorgen dat een datacenter zelf de standaard beheertaken kan uitvoeren, krijgt de IT-afdeling meer ruimte om zich bezig te houden met optimalisatie en innovatie.

Wat als je een datacenter infrastructuur kunt bouwen die de benodigde IT-diensten efficiënt, snel en non-disruptief kan uitrollen, maar ook kan opruimen wanneer deze niet meer nodig zijn? Dit brengt ons meer naar de Cloud infrastructuur gedachte om diensten snel en efficiënt te kunnen uitrollen.

Hoe maken we dit mogelijk?

Dit is mogelijk door een policy driven infrastructuur in te voeren. Waarom policy? Dit is veiliger en je hoeft niet voor dezelfde actie elke keer zaken handmatig te gaan configureren.

Door profielen te maken die niet gebonden zijn aan een specifiek hardware, maar gekoppeld zijn aan functionaliteiten wordt het makkelijker om resources toe te voegen maar ook af te bouwen. Policy’s kunnen het beste toegepast worden in het netwerk, omdat dit de verbindende factor is tussen alle datacenter infrastructuur onderdelen maar ook tussen de diverse infrastructuren zoals Datacenter, Cloud, Edge en IoT.

Tot slot is er zonder een goede basis infrastructuur geen solide basis voor een intelligent en zelfsturend datacenter:

De Virtuele wereld leeft bij de gratie van de Werkelijke wereld

Key points:

  • Policy’s kunnen het beste toegepast worden in het netwerk.

  • Door een datacenter zelf de standaard beheertaken uit te laten voeren krijgt de IT-afdeling meer ruimte om zich bezig te houden met optimalisatie en innovatie.

  • Een goede basis infrastructuur is voorwaarde voor een intelligent en zelfsturend datacenter.

 

Steven de Windt gaf deze sessie tijdens Innovations to Success, de jaarlijkse klantendag van Axians. Hier kwamen strategie en leiderschap, startup-skills en digitale transformatie aan bod in verschillende praktijkcases, keynotes en break-out sessies. Ga voor meer informatie over  ‘Digital Agility’ en de inhoud van alle sessies naar www.innovationstosuccess.nl.