Terug naar homepagina

ForFarmers zet intelligente apps in voor product- en procesverbetering

ForFarmers - Axians

ForFarmers biedt complete en innovatieve voeroplossingen voor de conventionele en biologische veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector. Daartoe werken de gespecialiseerde adviseurs van ForFarmers intensief samen met de klant aan een concreet resultaat: een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie. ForFarmers is marktleider in Europa op het gebied van diervoeders.

Axians heeft in samenwerking met ForFarmers de volgende stap gezet in het toepassen van data-analyse en data-presentatie om de rendementen van veehouders te verbeteren. Boerderij-data en vee-data wordt verzameld op een Microsoft platform, en gepresenteerd richting de eindgebruikers (boeren en specialisten) middels een OutSystems app. OutSystems biedt uitgebreide mogelijkheden om te integreren met diverse databronnen, waaronder data-gedreven services ontwikkelt op het Microsoft platform. De data en de app bieden inzichten in het bepalen van de optimale voercurve, waarmee de groei van de varkens beter voorspeld kan worden. Hiermee kan de varkenshouder de groeifases optimaliseren wat ten goede komt aan de totale bedrijfsvoering.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden van slimme business apps voor jouw organisatie?
Neem gerust contact met ons op via +31(0)88 988 90 00.

Bekijk hier het artikel

Artikelen per onderwerp
Powered by