IoT Assessment

Bij het IoT Assessment brengen we in kaart hoe uw mogelijke businesscases eruit zien, welke stappen u kunt nemen om IoT in uw organisatie te positioneren en wat uw nieuwe verdienmodel is.

Het IoT Assessment start met interviews met diverse stakeholders in uw organisatie en indien mogelijk met uw eindklanten, gericht op de business case. Het betrekken van verschillende disciplines zoals sales, IT, techniek en management, leidt tot een creatief denkproces met innovatieve en vernieuwende inzichten. Tijdens deze intervies komen onder andere de volgende vragen aan bod: welke kansen biedt de markt, waar hebben uw klanten behoefte aan en hoe kunt u daar invulling aan geven? Vervolgens zetten we de kosten en baten op een rij en bekijken we hoe uw verdienmodel verandert. Ook inventariseren we wat momenteel al aan techniek in de organisatie aanwezig is en wat daar eventueel aan toegevoegd moet worden om de stap naar Connected Machines te maken. Uiteindelijk werken we dit gezamenlijk uit in een concreet en tijdgebonden stappenplan.

Samen naar een innovatief verdienmodel

Met het IoT Assessment helpen we u naar een innovatief verdienmodel, waarmee u uw organisatie onderscheidt van andere organisaties. De insteek is dat uw klant niet langer puur voor een product betaalt, maar ook voor de diensten eromheen (Machine as a Service). Waarom is dit interessant? U kunt uw klanten bijvoorbeeld adviseren over de beste productsamenstelling of hoe ze machines beter en efficiënter in kunnen zetten. En met predictive maintenance bent u in staat om slim onderhoud te plegen door vooruit te kijken en uw klanten maximaal te ontzorgen. Tijdens het IoT Assessment bespreken we uitvoerig welke mogelijkheden er zijn en hoe u uw nieuwe verdienmodel het beste vormgeeft.

Proof of Concept

Aansluitend op het IoT Assessment kunnen we verder gaan met een Proof of Concept (PoC). Daarbij testen we met een eerste machine of de technische toepassingen naar behoren werken. De PoC kunt u daarnaast als showcase gebruiken bij het vinden van launching customers. Vervolgens gaan we, als de oplossing bevalt, geleidelijk aan richting de markt. We ontwikkelen een visie voor meerdere jaren en verdelen dit in kleine werkbare stappen om op een goede manier toe te treden. Bekijk ook onze infographic ‘De route naar Connected Machines’.

End-to-end oplossing

Axians beschikt over expertise op alle onderdelen die met IoT te maken hebben; van de sensoren in de machines tot aan de software. We leveren end-to-end oplossingen en voorzien u van deskundig advies. Dankzij ons cloudconcept hoeft u geen grote investeringen te doen ten aanzien van software. U maakt gebruik van ons bestaande platform en standaard software. Omdat de applicatie voor diverse klanten geschikt is en grotendeels klaar staat voor gebruik, zijn we in staat om vlug te schakelen en is uw time-to-market zeer kort.

Wilt u meer weten over het IoT Assessment? Neem direct contact met ons op:

Raymond Janssen M: +31 6 229 463 15 raymond.janssen@axians.com
Carlijn Donders M: +31 6 257 345 80 carlijn.donders@axians.com

Vraag direct een IoT Assessment aan!